EREDMÉNYEK

Bianchi – Velo.hu Kékesi Csúcstámadás 2017

Velo.hu Kékesi Csúcstámadás 2015

VELO.hu Kékesi Csúcstámadás 2014

Kékesi Nagydíj 2013: eredménylista

ROSE – VELO.hu Kékesi Csúcstámadás: teljes eredménylista

ROSE – VELO.hu Kékesi Csúcstámadás 2012 – Eredménylista

III. VELO.hu Kékesi Csúcstámadás 2011 – Eredménylista

VELO.hu Kékesi Csúcstámadás 2010 – Eredménylista

VELO.hu Kékesi Csúcstámadás 2009 – Eredménylista